چشم انداز ما

تبدیل شدن به برترین تامین کننده مواد اولیه در صنایع مختلف غذا و نوشیدنی چه در داخل و چه در میان کشورهای اطراف

رویکرد ما

جهت تحقق چشم انداز و نگرش سازمانی خود، رسالتی را بر دوش داریم و آن نوآوری در محصولات تولیدی، ارائه محصولات طبیعی و سلامت بخش و تضمین یک چرخه مطمئن خدمات رسانی می باشد 

هدف ما

اهداف بابل آب

از ابتدای شروع فعالیت تولیدی تا به امروز، هدف اصلی خود را بر پایه نوآوری و رو به جلو بودن در جهت برآورده سازی نیازهای رو به رشد مصرف کنندگان قرار داده ایم. با در دست داشتن یک مفهوم مشترک از این هدف، تمامی اعضا توانسته اند در راستای تحقق آن گام های موثری برداشته و صرف نظر از سودآوری، به دنبال حفظ و گسترش جایگاه بابل آب در عرصه تولید باشند. 

ارزش های ما

ارزش های بنیادین ما در بابل آب

نوآوری

احترام

اصول اخلاقی

کار گروهی

اختیارات