راهبردی در جهت رشد و نوآوری

در ابتدا لازم است تعریفی از R&D (Research and Development) بیان نماییم. تحقیق و توسعه به طور کلی به معنای ارائه یک ایده یا دانش نو و جدید می باشد. درواقع فعالیتی است در راستای ارائه محصولات، فرآیندها و خدمات جدید و در عین حال بهبود مواضع پیشین. به عبارتی دیگر باید بیان نمود که R&D عملکردی ضروری برای هر سازمانی از جمله سازمان ما محسوب می شود. چرا که معرفی پیشنهادات جدید و بهبود پیشنهادات موجود، برای بقا و پیشرفت هر سازمانی در بازار رقابتی کنونی ضروری می باشد.

با توجه به این امر رویکرد اصلی بابل آب نیز براساس نوآوری تدوین شده است. و واحد تحقیق و توسعه به عنوان مهم ترین رکن اصلی سازمان مطرح می باشد. از ابتدای شروع فعالیت تولیدی بابل آب تا به امروز، کارشناسان این واحد توانسته اند زیر نظر متخصصان این حوزه در سطح داخلی و بین المللی با گذراندن دوره های آموزشی و کسب تجربه و دانش لازم، دستاوردهای ارزشمندی را کسب نمایند.

نوآوری از بزرگترین دارایی های ما محسوب می شود.

واحد تحقیق و توسعه بابل آب در کنار آنالیز دائمی بازار و نیاز مصرف کنندگان، به بررسی نمونه ها، ایده ها و نوآوری های روز دنیا می پردازد و با درنظر گرفتن نیاز مصرف داخلی، محصولات جدید و کاربردهای جدیدی را برای این محصولات معرفی و ارائه می نماید.

R&D ما تاثیر مستقیمی بر نوآوری، بهره وری، کیفیت، سطح استاندارد، سهم بازار و نیز دیگر عواملی که در افزایش توان رقابتی ما موثر هستند، داشته است. از این رو می توان گفت این واحد موفق بوده در راستای تحقق اهداف اصلی بابل آب، گام برداشته و بسیار جالب توجه عمل نماید.

از مهم ترین دستاوردهای R&D بابل آب طی این سال ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود: