امولسیون طعم دار

یکی از نکات قابل توجه در خصوص تولید نوشیدنی ها آن است که بسیاری از اسانس ها در فرمولاسیون نوشیدنی ها، به واسطه خواص روغنی قابل حل در آب نمی باشند. اگر این اسانس ها به صورت طبیعی خود به فرمولاسیون نوشیدنی اضافه شوند، خیلی زود به صورت ذرات روغن از ترکیب اصلی نوشیدنی جدا می شوند و اغلب به صورت رینگ در ظرف نوشیدنی قابل مشاهده خواهند بود. از این رو اسانس ها را با روش امولسیون سازی، جهت سهولت مصرف در نوشیدنی ها به صورت امولسیون طعم دار ارائه می نمایند. مزیت این امولسیون ها آن است که چنین امولسیون هایی می توانند صرف نظر از طعم دهی به محصول به عنوان کلودیفایر نیز عمل نمایند . نکته قابل توجه آن است که امولسیون طعم دار را نمی توان برای نوشیدنی های شفاف استفاده نمود، چرا که به نوشیدنی ظاهری کلودی می دهد.


  

بابل آب توانسته به پشتوانه دانش خود، انواع امولسیون ها را در طعم های زیر تولید و به بازار عرضه نماید.
                           Apple

Kiwi

Peach

Apricot

Lemon

Raspberry

Banana

Lemon-Lime

Strawberry

Coconut

Mango

Tangerine

Grape Fruit

Orange

Tropical