کامپاند

کامپاند یک محصول عمل آوری شده با مخلوطی از کنسانتره یا پوره طبیعی میوه است که جهت تولید آبمیوه ها، نکتارها و محصولات لبنی طعم دار به کار می روند.

با توجه به فرآیندهای اعمال شده به آبمیوه در طول فرآیند کنسانتره سازی، بخش اعظم رنگ، طعم، ارزش غذایی و بافت ظاهری میوه کاهش یا از بین می روند.

در واقع کامپاند محصولی است که با غنی سازی مواد اولیه مناسب در ترکیباتش این نواقص را اصلاح می نماید تا در نهایت محصولی تولید شود که از لحاظ بافت، رنگ، طعم و بو پایدار و از کیفیت متعادل و یکسان برخوردار باشد. در واقع کامپاند تضمین کننده کیفیت آبمیوه در طول تاریخ مصرف می باشد.


 

 

بابل آب بر اساس تجربه طولانی خود، بهترین کنسانتره و پوره میوه ها را از مناطق مختلف کشور انتخاب و با تلفیق بهترین مواد ترکیبی کامپاند های مورد نیاز مشتریان را تولید می نماید. 

مزیت های استفاده از کامپاند:
  

-         - یکنواختی بافت، رنگ و طعم مناسب و پایداری در طول زمان و تولیدات مختلف

-           -  صرفه جویی در زمان آزمایشگاه برای فرموله کردن آبمیوه با منابع مختلف مواد اولیه 

-           -  کاهش خطای اپراتور به لحاظ توزین مواد اولیه مختلف

-           -  کاهش هزینه حمل و نقل و انبارداری به دلیل تأمین آن از یک منبع تأمین کننده

-           -  بار آلودگی کنترل شده به لحاظ پاستور شدن کامپاند و ارائه آن به صورت شده فریز شده

همچنین بابل آب با توجه به گرایش مصرف کنندگان به سمت غذاهای سالم و مصرف بالای انواع نوشیدنی ها در دنیا، کامپاندهایی به صورت غنی شده با ویتامین ها را به صورت مولتی ویتامین در راستای تولیدات خود قرار داده تا علاوه بر داشتن نوشیدنی با رنگ و طعم مطلوب و پایدار، نیاز های  بدن به این ویتامین ها را تامین می کند.
 

 کامپاند های تولیدی بابل آب دارای تنوع بسیاری به لحاظ طعم و رنگ بوده و بسته به نیاز مشتریان، درصد های مختلفی از آبمیوه را به دست می دهند، که دستور تهیه هر نوشیدنی در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

 

 Apple                                                          3-60%    

Apple / Banana                                         3-60%

Apple / Kiwi                                                3-60%

Apple / Mint                                               3-60%

Apple / Passion fruit                                3-60%

Apricot                                                        3-60%

Banana                                                        3-60%

Banana /Kiwi                                              3-60%

Banana / Pineapple                                  3-60%

Banana / Lemon                                        3-60%

Banana / Strawberry                               3-60%

Black cherry                                               3-60%

Carrot                                                           3-60%

Carrot / Apricot                                         3-60%

Carrot / Peach                                           3-60%

Coconut                                                       3-60%

Grapefruit                                                   3-60%

Kiwi                                                               3-60%

Lemon                                                          3-60%

Lime                                                              3-60%

 

Mandarin                                     3-60%

Mandarin/Pomegranate                          3-60%

Mango                                                           3-60%

Mango/Passion fruit                                 3-60%

Melon                                                            3-60%

Mint                                                               3-60%

Multi Fruit                                                     3-60%

Orange                                                          3-60%

Orange/Apricot                                          3-60%

Orange/Carrot                                            3-60%

Orange/ Carrot /Lemon                           3-60%

Orange/Mandarin                                      3-60%

Orange/Mango                                           3-60%

Peach                                                            3-60%

Peach/ Apricot                                           3-60%

Peach/ Passion fruit                                 3-60%

Passion fruit                                               3-60%

Passion fruit / Pineapple                         3-60%

Pear                                                              3-60%

Pear / Banana                                            3-60%

 

Pear- Pineapple                          3-60%

Pear / Raspberry                                       3-60%

Pineapple                                                     3-60%

Pineapple / Carrot                                     3-60%

Pineapple / Melon                                     3-60%

Raspberry                                                   3-60%

Red Grape                                                   3-60%

Strawberry                                                  3-60%

Strawberry / Pear                                     3-60%

Strawberry / Pineapple                           3-60%

Sour cherry                                                 3-60%

Tropical Fruit                                              3-60%

Tropical Mix                                                3-60%

Watermelon                                                3-60%