امولسیون رنگی

یکی از تولیدات خط امولسیون، امولسیون های رنگی هستند که جهت نوشیدنی ها مصرف می شوند. برای تولید امولسیون های رنگی، از رنگ های مجاز خوراکی محلول در روغن از جمله بتاکاروتن، آپو-کاروتنال، پاپریکا و ... استفاده می شود. این امولسیون های رنگی برخلاف خود رنگ ها، حلال در آب بوده و در محیط های اسیدی پایدار می باشند و هیچ طعم و مزه خاصی به محصول نهایی نمی دهند.