امولسیون رنگی

رنگ مانند طعم و مزه از خصوصیات حسی مواد غذایی محسوب می شود، رنگ نقش مهمی در تایید محصولات غذایی ایفا می نماید. در نوشیدنی ها امولسیون رنگی از مهم ترین بخش تشکیل دهنده محصولات به شمار می آید. بابل آب به پشتوانه تجربه متخصصان توانسته انواع امولسیون های رنگی را با رنگ های طبیعی از جمله بتاکاروتن، پاپریکا، آپوکاروتنال، لوتئین و غیره و رنگ های مصنوعی تولید و ارائه می نماید.