اهداف بابل آب

بیانیه بابل آب 

ما تولیدکننده طعمهای متنوع برای صنایع نوشیدنی لبــنی شیرینی و بستنی در سطح کشور هستیم.

نگرش ویژه ما ،نوآوری مستمر و ارتقاء سطح سلامت وکیفیت زندگی در جامعه میباشد.

ما همکاران ارزشمندی داریم که همگی از قدرت، حس همکاری تیمی و تعهد لازم در اجرای اهداف شرکت برخوردارند.

                                             
                                                     ما دوستدار محیط زیست هستیم.


تولیدات ما از پشتیبانی واحدهای پیشرفته تحقیق و توســعه و دانش و تکنولوژی روز دنیا بهره مند میباشند.

ما مصمم هستیم تا پیشتاز تولید طعمهای خاص و مانــــدگاردرکشور باشیم ودرگامهای بعدی محصولاتمان رابه بازارهای جهانی صادرکنیم.