صنایع لبنی


با توجه به تنوع تولید
 محصولات لبنی و نیز تقاضای بازار، شرکت های لبنی اقدام به تولید محصولات لبنی طعم دار از جمله شیر طعم دار نموده اند.  

بابل آب با توجه به نیاز این نوع مشتریان توانسته بر پایه تکنولوژی روز و پروسه های پیشرفته تولیدی، انواع کامپاندهای میوه ای گوناگون را به لحاظ طعم و رنگ برای تمامی محصولات شیری تولید نماید. 

از مهمترین ویژگی این تولیدات، ایجاد محصولی با رنگ و طعم مناسب و پایدار در محیط شیری می باشد.